Het is vandaag:
 
 Agenda cursus 2016-2017 Minimaliseren

Datumlijst 2016-2017

(aanvullingen en/of wijzigingen kunnen volgen)

Tijdens alle rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen en studiemiddagen wordt er les gegeven volgens een verkort lesrooster.

* betekent dat de activiteit in de voorgaande week wordt gehouden, de exacte dag is nog niet bekend.

 

April

9-4

t/m

15-4

 

 

 

Valencia-reis leerlingen Spaans klas 5

10-4

t/m

11-4

 

 

 

Herkansing klas 6

10-4

 

 

 

 

 

Klas 2 taaldorp Frans

11-4

 

 

 

 

 

Presentatie van de filmpjes van klas 4 in het kader van Tube Your Future

11-4

 

 

 

 

 

Klas 3 taaldorp Duits

11-4

t/m

14-4

 

 

 

Klas 6 examentraining

12-4

 

 

 

 

 

Examen Goethe schriftelijk

13-4

 

 

 

 

 

Sportdag bovenbouw

13-4

 

 

 

 

 

Pugna klas 3

13-4

 

 

 

 

 

Examen Goethe mondeling

13-4

t/m

19-4

 

 

 

Examenexpositie tekenen

14-4

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag (let op: dit is een gewone lesdag)

14-4

 

 

 

 

 

Show Taste in Chassétheater

15-4

 

 

 

 

 

Klas 3 vervolg profielkeuzegesprek

17-4

 

 

 

 

 

2e Paasdag

18-4

 

 

 

 

 

Klas 6 examentraining

18-4

 

 

20:00

-

22:00

Studium Generale 4

19-4

 

 

 

 

 

Cijfers invoeren klas 6 + inzage

19-4

 

 

 

 

 

Klas 3 definitief advies

19-4

 

 

 

 

 

Klas 6 examentraining

19-4

 

 

 

 

 

MR-vergadering

20-4

 

 

20:00

 

 

Informatiebijeenkomst voor de ouders klas 4 over de reizen

20-4

 

 

14:00

 

 

Akkoordverklaring klas 6

21-4

 

 

 

 

 

Klas 3 profielkeuzebrief naar ouders

21-4

 

 

 

 

 

SE-cijfers naar Inspectie

21-4

 

 

 

 

 

Stunt

22-4 *

 

 

 

 

 

Klas 3 vervolg profielkeuzegesprek

24-4

t/m

7-5

 

 

 

Meivakantie

 

Mei

1-5

 

 

 

 

 

Klas 6 deadline aanmelden Studielink

8-5

t/m

12-5

 

 

 

Activiteitenweek klas 1 t/m 3:

Klas 2 Beeld en Geluid Hilversum (9, 10, 11 en 12 mei)

8-5

 

 

 

 

 

Klas 4 buitenlandreizen

9-5

 

 

 

 

 

Klas 5 PWS workshops

9-5

 

 

 

 

 

Ouderklankbordgroep klas 5 en 6

10-5

t/m

12-5

 

 

 

Klas 5 excursie Parijs Te/Mu

10-5

 

 

 

 

 

Centraal examen NE

12-5

 

 

 

 

 

Centraal examen GS, EN

12-5

 

 

 

 

 

Klas 3 deadline verzoek wijziging profielkeuze

13-5*

 

 

 

 

 

Mailing ouders indeling Speeddaten

15-5

 

 

 

 

 

Centraal examen DU, WI

15-5

 

 

 

 

 

Klas 2 Xanten

16-5

 

 

 

 

 

Klas 2 Xanten

16-5

 

 

 

 

 

Centraal examen AK, NA

17-5

 

 

 

 

 

Bovenbouw toneel

17-5

 

 

 

 

 

Centraal examen LA, TE

18-5

 

 

 

 

 

Centraal examen SK

19-5

 

 

 

 

 

Centraal examen FI, FA

20-5*

 

 

 

 

 

publicatie indeling leerlingen Speeddaten

22-5

 

 

 

 

 

Centraal examen GR, BI

22-5

 

 

 

 

 

HPG regio zuid

23-5

 

 

 

 

 

Centraal examen MU, EC

23-5

 

 

13:00

 

 

Klas 5 uiterlijk opgeven herkansing 1

23-5

 

 

 

 

 

Toelatingsbrieven naar basisscholen

24-5

 

 

 

 

 

Klas 4/5 Speeddaten met een professional

24-5

 

 

 

 

 

Klas 6 herkansing 4 rekentoets

24-5

 

 

 

 

 

Toelatingsbrieven naar ouders

25-5

t/m

26-5

 

 

 

Hemelvaartsvakantie

29-5

 

 

 

 

 

Studiemiddag: verkort rooster

30-5

 

 

 

 

 

MR-vergadering

 

Juni

1-6

 

 

 

 

 

Klas 5 herkansing 1

1-6

 

 

 

 

 

Schoolfinale Business project

2-6

 

 

 

 

 

Finale NK scholenhockey

3-6*

 

 

 

 

 

Extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. verzoek wijziging profielkeuze

5-6

 

 

 

 

 

2e Pinksterdag

6-6

 

 

 

 

 

Schriftelijk examen FCE (klas 3)

7-6

 

 

 

 

 

Schriftelijk examen CAE (klas 5)

7-6

 

 

 

 

 

Schriftelijk examen DELF

8-6

 

 

 

 

 

Schriftelijk examen CPE (klas 5)

8-6

 

 

15:00

 

 

Landelijke finale Business project

9-6

 

 

 

 

 

Mondelinge examens Cambridge

9-6

 

 

 

 

 

Klas 5 PWS opzet af en goedgekeurd

10-6*

 

 

 

 

 

Extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. verzoek wijziging profielkeuze

10-6

 

 

 

 

 

Mondeling examen DELF

12-6

 

 

 

 

 

Jaarlijks klassiek concert te Oosterhout

14-6

 

 

08:00

 

 

Normering Centraal examen bekend

14-6

 

 

14:30

-

16:00

Examenvergadering

14-6

 

 

15:30

-

16:00

Bellen gezakten/herexamens

14-6

 

 

16:00

-

16:30

Leerlingen met herexamen op school

14-6

 

 

16:30

-

19:00

Geslaagden op school

15-6

 

 

10:00

-

12:00

Spreekuur lotingsstudies

15-6

 

 

10:00

 

 

Gesprekken gezakten

16-6

 

 

10:00

 

 

Deadline aanmelden herkansing Centraal examen II

19-6

t/m

21-6

 

 

 

Centraal examen II

21-6

 

 

 

 

 

EHBO les 4

22-6

 

 

 

 

 

Centraal examen II aangewezen vakken

22-6

t/m

30-6

 

 

 

SE-week (4) klas 4 en 5

28-6

t/m

4-7

 

 

 

Toetsweek klas 1 t/m 3

28-6

 

 

 

 

 

Ontvangst nieuwe leerlingen

29-6

 

 

 

 

 

MR-vergadering

30-6

 

 

 

 

 

Klas 5 voorlichting Rome- en Griekenlandreis

30-6

 

 

08:00

 

 

Bekendmaking normen CE II

 

 

 

 

 

 

 

Juli

1-7*

 

 

 

 

 

extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. wijziging profielkeuze verzoek

3-7

 

 

 

 

 

Inhalen VT klas 4 en 5

4-7

 

 

 

 

 

Ouders klas 5 voorlichting Rome- en Griekenlandreis

4-7

 

 

14:00

 

 

Inleveren cijfers klas 4 en 5

4-7

 

 

14:00

 

 

Inzage toetsen klas 4 en 5

4-7

 

 

20:00

 

 

Klas 4 en 5 uiterlijk opgeven herkansen SE

5-7

 

 

08:30

-

09:00

Inhalen toetsen klas 1, 2, 3

6-7

 

 

 

 

 

Activiteitendag klas 1, 2, 3

6-7

 

 

 

 

 

Inhalen/herkansen SE klas 4,5

7-7

 

 

 

 

 

Klas 6 inleveren boeken

7-7

 

 

09:00

 

 

Inhalen/herkansen klas 4, 5 (res)

7-7

 

 

12:00

 

 

Inleveren cijfers klas 1, 2, 3

7-7

 

 

12:00

 

 

Inzage toetsen klas 1, 2, 3

7-7

 

 

19:30

-

23:30

Diploma-uitreiking

8-7*

 

 

 

 

 

extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. verzoek wijziging profielkeuze

10-7

 

 

09:00

 

 

Voorvergadering klas 1, 3

10-7

 

 

10:00

-

10:30

Inleveren cijfers herkansing klas 4,5

10-7

 

 

11:00

 

 

Voorvergadering klas 2, 4 en 5

10-7

 

 

13:00

 

 

Overgangsvergadering klas 1

10-7

 

 

15:00

 

 

Overgangsvergadering klas 3

10-7

 

 

20:00

 

 

Schoolfeest

11-7

 

 

09:00

 

 

Overgangsvergadering klas 2

11-7

 

 

11:00

 

 

Overgangsvergadering klas 5

11-7

 

 

13:00

 

 

Overgangsvergadering klas 4

11-7

 

 

14:00

-

14:30

Klas 4/5 spreekuur doublanten op afspraak

12-7

t/m

19-7

 

 

 

Romereis

12-7

 

 

19:00

 

 

Promotie klas 1 (uitreiking rapporten)

12-7

 

 

21:00

 

 

Promotie klas 3 (uitreiking rapporten)

13-7

 

 

19:00

 

 

Promotie klas 2 (uitreiking rapporten)

13-7

 

 

21:00

 

 

Promotie klas 4, 5 (uitreiking rapporten)

14-7

 

 

09:00

 

 

Revisievergadering

14-7

 

 

10:00

-

12:30

Slotvergadering

17-7

t/m

25-8

 

 

 

Zomervakantie

 

Schoolvakanties 2016-2017

2e Paasdag

:

maandag 17 april 2017

Meivakantie

:

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart

:

donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017

2e Pinksterdag

:

maandag 5 juni 2017

Zomervakantie               

:

maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017

 

 

 

2017-2018

 

 

Herfstvakantie

:

maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017