Het is vandaag:
 
 Agenda cursus 2016-2017 Minimaliseren

Datumlijst 2016-2017

(aanvullingen en/of wijzigingen kunnen volgen)

Tijdens alle rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen en studiemiddagen wordt er les gegeven volgens een verkort lesrooster.

* betekent dat de activiteit in de voorgaande week wordt gehouden, de exacte dag is nog niet bekend.

 

 

Juni

9-6

 

 

 

 

 

Mondelinge examens Cambridge

9-6

 

 

 

 

 

Klas 5 PWS opzet af en goedgekeurd

10-6*

 

 

 

 

 

Extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. verzoek wijziging profielkeuze

10-6

 

 

 

 

 

Mondeling examen DELF

12-6

 

 

 

 

 

Jaarlijks klassiek concert te Oosterhout

14-6

 

 

08:00

 

 

Normering Centraal examen bekend

14-6

 

 

14:30

-

16:00

Examenvergadering

14-6

 

vanaf ca

15:15

 

 

Bellen gezakten en herexamenkandidaten

14-6

 

vanaf ca

15:30

 

 

Gesprek met herexamenkandidaten op school

14-6

 

 

16:00

 

 

Publicatie van lijst van geslaagden op de website

14-6

 

vanaf

16:00

 

 

Geslaagden op school

15-6

 

 

09:00

-

11:00

Gesprekken met gezakten

15-6

 

 

10:00

-

12:00

Spreekuur lotingsstudies

16-6

 

 

12:00

 

 

Deadline aanmelden herkansing/herprofilering  Centraal examen II

19-6

t/m

21-6

 

 

 

Centraal examen II

21-6

 

 

 

 

 

EHBO les 4

22-6

 

 

 

 

 

Centraal examen II aangewezen vakken

22-6

t/m

30-6

 

 

 

SE-week (4) klas 4 en 5

28-6

t/m

4-7

 

 

 

Toetsweek klas 1 t/m 3

28-6

 

 

 

 

 

Ontvangst nieuwe leerlingen

29-6

 

 

 

 

 

MR-vergadering

30-6

 

 

 

 

 

Klas 5 voorlichting Rome- en Griekenlandreis

30-6

 

 

08:00

 

 

Bekendmaking normen CE II

 

 

 

 

 

 

 

Juli

1-7*

 

 

 

 

 

extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. wijziging profielkeuze verzoek

3-7

 

 

 

 

 

Inhalen VT klas 4 en 5

4-7

 

 

 

 

 

Ouders klas 5 voorlichting Rome- en Griekenlandreis

4-7

 

 

14:00

 

 

Inleveren cijfers klas 4 en 5

4-7

 

 

14:00

 

 

Inzage toetsen klas 4 en 5

4-7

 

 

20:00

 

 

Klas 4 en 5 uiterlijk opgeven herkansen SE

5-7

 

 

08:30

-

09:00

Inhalen toetsen klas 1, 2, 3

6-7

 

 

 

 

 

Activiteitendag klas 1, 2, 3

6-7

 

 

 

 

 

Inhalen/herkansen SE klas 4,5

6-7

 

 

 12:00

-

14:30

Klas 6 inleveren boeken + kluissleutel

7-7

 

 

09:00

 

 

Inhalen/herkansen klas 4, 5 (res)

7-7

 

 

12:00

 

 

Inleveren cijfers klas 1, 2, 3

7-7

 

 

12:00

 

 

Inzage toetsen klas 1, 2, 3

7-7

 

 

19:30

-

23:30

Diploma-uitreiking

8-7*

 

 

 

 

 

extra gesprek i.v.m. 3e keuzevak + email i.v.m. verzoek wijziging profielkeuze

10-7

 

 

09:00

 

 

Voorvergadering klas 1, 3

10-7

 

 

10:00

-

10:30

Inleveren cijfers herkansing klas 4,5

10-7

 

 

11:00

 

 

Voorvergadering klas 2, 4 en 5

10-7

 

 

13:00

 

 

Overgangsvergadering klas 1

10-7

 

 

15:00

 

 

Overgangsvergadering klas 3

10-7

 

 

20:00

 

 

Schoolfeest

11-7

 

 

09:00

 

 

Overgangsvergadering klas 2

11-7

 

 

11:00

 

 

Overgangsvergadering klas 5

11-7

 

 

13:00

 

 

Overgangsvergadering klas 4

11-7

 

 

14:00

-

14:30

Klas 4/5 spreekuur doublanten op afspraak

12-7

t/m

19-7

 

 

 

Romereis

12-7

 

 

19:00

 

 

Promotie klas 1 (uitreiking rapporten)

12-7

 

 

21:00

 

 

Promotie klas 3 (uitreiking rapporten)

13-7

 

 

19:00

 

 

Promotie klas 2 (uitreiking rapporten)

13-7

 

 

21:00

 

 

Promotie klas 4, 5 (uitreiking rapporten)

14-7

 

 

09:00

 

 

Revisievergadering

14-7

 

 

10:00

-

12:30

Slotvergadering

17-7

t/m

25-8

 

 

 

Zomervakantie

 

Schoolvakanties 2017-2018

Herfstvakantie

: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie

: maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

: maandag 12 februari  t/m vrijdag 16 februari 2018

2e Paasdag

: 2 april 2018

Meivakantie

: maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaartsvakantie

: donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018

2e Pinksterdag

: maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

: maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018