Het is vandaag:
 
Article Details
Wijziging verkeerssituatie Nassausingel vanaf 15 oktober Bericht geplaatst op: 10-10-2017

Zoals bekend is op dit moment de school alleen bereikbaar vanaf de zijde van de Nieuwe Boschstraat. Vanaf 15 oktober is het deel van de Nassausingel waar nu gewerkt wordt, gereed. Er wordt dan gewisseld van werkgebied.

 

Vanaf dat moment is de school alleen bereikbaar vanaf de zijde van de Nassaustraat. Ook dan wordt ernaar gestreefd om het gedeelte waar gewerkt wordt af te sluiten voor alle verkeer, inclusief voetgangers. Er is nog overleg met de aannemer en gemeente of de afsluiting voor voetgangers de gehele periode zal zijn.

  

Voor auto’s is het volgende van belang. Het gedeelte van de Nassausingel dat gereed is, is veranderd van een rijweg met autoverkeer in beide richtingen, in een fietspad van 2,5 m breed waar auto’s te gast zijn. Voor auto’s is het dan uitsluitend eenrichtingsverkeer, omdat de weg te smal is voor auto’s om elkaar te passeren. Tijdens de werkzaamheden is er echter geen doorgaand verkeer mogelijk, zodat auto’s die dan de Nassausingel inrijden er ook weer achteruit uit moeten rijden. Met al het fietsverkeer van onze leerlingen/uw kinderen levert dat levensgevaarlijke situaties op.

  

Een dringend verzoek aan alle ouders: als u uw kind met de auto naar school brengt, zet hem/haar dan af op de hoek Nassausingel/Nassaustraat. Uw kind moet dan wel wat verder lopen, maar alle andere weggebruikers zullen u zeer dankbaar zijn.

 

Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot aan de kerstvakantie.Terug