Het is vandaag:
 
Article Details
Mededeling van de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant Bericht geplaatst op: 12-10-2017

Tijdens de ‘Koersdag’ van ROC West-Brabant op 11 oktober jl., heeft de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant besloten dat de focus nog nadrukkelijker komt te liggen op beroepsonderwijs. Een gevolg van deze keuze, is dat Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium Breda, na zorgvuldig onderzoek en op termijn losgekoppeld worden van ROC West-Brabant.

 

Het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht passen met hun onderwijsaanbod niet bij deze keuze. Daarom wordt in goed overleg met de directies van beide onderwijsinstellingen afscheid genomen. Een zorgvuldig traject van afscheid nemen wordt binnenkort opgestart.

De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant neemt in overleg met beide directies de tijd om de gevolgen van deze keuze helder in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij blijft het verzorgen van kwalitatief hoog voortgezet onderwijs.Terug