Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevrouw L. Bol (secretaris)

Mevrouw S. Raaijmakers-Rietbroek (algemeen lid)

De heer R. van Schaik (voorzitter)

Mevrouw R. Veraa (secretaris)

Mevrouw S. Verkuilen (algemeen lid)

Mevrouw J. Wagemakers (algemeen lid)

 

M.i.v. schooljaar 2017-2018

Mevrouw L. Bol (secretaris)

De heer J. van Dongen (algemeen lid)

De heer R. van Schaik (voorzitter)

Mevrouw R. Veraa (secretaris)

Mevrouw S. Verkuilen (algemeen lid)

Mevrouw J. Wagemakers (algemeen lid)

 

Oudergeleding:
De heer J. Bergsma

De heer G. Porro

De heer P. Gaillard

 

M.i.v. schooljaar 2017-2018:

De heer P. Gaillard

Mevrouw K. Bisschop

De heer M. van de Wetering


Leerlinggeleding:

Jelmer van der Meer

Julia van Oostveen
Winke Roeleven

 

M.i.v. schooljaar 2017-2018:

Jort Koks

David Schellekens

Kim Jansen