Het is vandaag:
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevrouw L. Bol (secretaris)

Mevrouw S. Raaijmakers-Rietbroek (algemeen lid)

De heer R. van Schaik (voorzitter)

Mevrouw R. Veraa (secretaris)

Mevrouw S. Verkuilen (algemeen lid)

Mevrouw J. Wagemakers (algemeen lid)

 

Oudergeleding:

De heer J. Bergsma

De heer G. Porro

De heer P. Gaillard

Leerlinggeleding:

Jelmer van der Meer

Julia van Oostveen
Winke Roeleven