Het is vandaag:
 
Ouderbijdrage, excursies en Cambridge Engels

Met ingang van het schooljaar 2009 - 2010 kennen we op onze school het volgende systeem voor de bijdrage voor de excursies, de verrekenpot en Cambridge Engels

Voor de excursies betalen de ouders gedurende 6 jaar jaarlijks een bedrag dat het jaargemiddelde is van alle kosten voor excursies over de hele schooltijd van uw kind. Dit bedrag kan, indien gewenst, in termijnen worden betaald. Per leerling worden inkomsten en uitgaven bijgehouden, de school geeft jaarlijks per leerling een overzicht. De jaarlijkse bijdrage moet gezien worden als een voorschot en als de leerling de school verlaat wordt een eindafrekening gemaakt. Standaard wordt deze eindafrekening verwerkt in de laatste jaarlijkse termijn in klas 6. Indien een leerling tussentijds de school verlaat gebeurt de eindafrekening bij het verlaten van de school. Bij grote afwijkingen van het afgesproken voorschot (bijv. bij vervallen of invoeren van een meerdaagse reis), zal de school een bedrag terugstorten of om aanvullende betaling vragen. Indien een leerling doubleert wordt de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aangepast aan de gewijzigde situatie.

Een voordeel van deze regeling is dat de kosten voor u gelijkmatig over de jaren worden verspreid; duurdere uitgaven, zoals bijv. de Romereis begin klas 6, worden op die manier over alle jaren verdeeld. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het jaar waarin de leerling gestart is in klas 1.

Naast de boeken die door de school betaald worden, vallen verbruiksmateriaal, tekenpapier, techniekmateriaal, aan te schaffen boekjes, ICT dat in de vakken wordt toegepast en een groot gedeelte van de kopieerkosten onder lesmateriaal en ook deze middelen worden door de school betaald. De kosten voor proefwerkpapier, sportactiviteiten, bezoek aan schouwburg of museum, gebruik van internet en algemene ICT-voorzieningen, schoolongevallenverzekering, schoolgids, schoolkrant etc. moeten door de ouders betaald worden. Daarvoor kent de school een soortgelijk systeem als voor de reizen (de verrekenpot genaamd). Aan het begin van het schooljaar betaalt u een voorschot voor de werkelijk te maken kosten. Aan het eind van ieder schooljaar of begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een specificatie-afrekening van het restant of tekort. In het gevraagde voorschot zit ook de bijdrage voor de oudervereniging en het cultureel fonds (zie aldaar).

 

De leerlingen die Cambridge Engels volgen krijgen per week 2 uur extra les. Voor deze extra lessen betalen de ouders een verplichte bijdrage.

 

Mocht de bijdrage voor de excursies, de verrekenpot en/of Cambridge Engels om financiële reden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie.

 

 

Hieronder vindt u de verschillende bedragen per cohortjaar.

Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2009
Bij de start van dit cohortjaar was niet bekend of er een reis in klas 4 zou zijn. Daarom is deze reis niet opgenomen in de bijdrage.

Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2010
Bij de start van dit cohortjaar was niet bekend of er een reis in klas 4 zou zijn. Daarom is deze reis niet opgenomen in de bijdrage.

Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2011
Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2012
Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2013
Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2014
Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2015

Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2016

Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2017

Inloggen

Inloggen

Hier inloggen!